آموزش نصب انواع سیستم های اعلام حریق

اجرای سیستم های اعلام حریق بر اساس استاندار NFPA-72 میباشد که دستورالعملهای این استاندارد را به صورت جزیی در اختیار شما قرار داده شده است.

۱) مساحت هر زون حد اکثر  ۲۰۰۰m2میباشد.

۲) حد اکثر طول زون ۳۰۰۰mمی باشد.

۳) حداکثر تعداد المان های هر زون (شامل شستی و دتکتور ..) ۲۴ المان است و بهتر است حد اکثر ۲۰ عدد منظور گردد.

۴) هر طبقه مسکونی میتواند بر یک زون قرار گیرد.

۵) پیشنهاد میشود شستی اعلام حریق راهرو طبقات بر یک زون مجزا باشد.

۶) در جاهائی که دارای ولتاژ القایی است (اتاق ترانس،سوئیچ و…..) میبایست از سیم روکش دار استفاده نمود.

۷) سیم باید یک تیکه و در لوله مستقل و مجزا باشد.

۸) سقف و کف کاذب که دارای ارتفاع بیش از۸۰ cm باشند،نیاز به دتکتور دارند.

۹)اگر فاصله پارتیشن نصب شده تا سقف کمتر از  ۳۰ cm باشد ،باید برای آن دتکتور مجزا لحاظ نمود.

۱۰) اگر ارتفاع گچبری سقف بیش از  ۵۰ cmباشد لازم است دتکتور مجزا برای هر فضا در نظر گرفت.

۱۱) کلیه انبارها می بایست دارای دتکتور  باشند:

الف- در صورتیکه انبار در واحد مسکونی باشد،لازم است یک دتکتور حرارتی برای آن در نظر گرفت.

ب – برای انبارهای موجود در پارکینگ  اگر بصورت ردیفی باشد در فاصله ۵۰cmاز انبارها و در فاصله حداکثر m۸ از هم نصب میشوند. و اگر انبارها بصورت مجموعه ای باشد یک دتکتور در مسیر ورودی به آنها نصب میشود.

۱۲) در مجاورت تابلو کنتورهای برق یک دتکتور دودی نصب شود.

۱۳) هر موتورخانه و چاهک آسانسور می بایست دارای یک زون مجزا از دتکتورهای دودی باشد(استفاده از ردیاب  مکنده دودی  Smoke Aspretion Systemپیشنهاد میشود).

۱۴) در سوله های صنعتی و ساختمان های دارای رایزر برق ، لازم است از دتکتور مکنده دودی و یا ردیاب حرارتی کابل (Linear Heat Detector) استفاده شود

۱۵) حداکثر سطح پوشش دتکتور دودی  ۱۰۰ m2و برای دتکتور حرارتی۶۰ m2 است.

۱۶)حداکثر ارتفاع نصب دتکتور دودی  ۱۲ mو برای دتکتور حرارتی  ۸ mاست.

۱۷) برد دتکتورها :

الف – دتکتورهای دودی :

–  دایره ای به شعاع ۶٫۵  متر

–  فاصله دتکتور دودی ۱۰٫۶ متر  تا ۱۵ متر بر حسب مکان و آرایش نصب .

ب – دتکتورهای حرارتی :

–  دایره ای به شعاع ۵٫۳ متر در محلهایی  با ریسک بالا مانند آشپزخانه .

– دایره ای به شعاع ۶٫۵ متر در محلهایی با ریسک کمتر مانند پارکینگ .

– فاصله دو دتکتور حرارتی ۷٫۵ متر تا ۱۰٫۶ متر بر حسب مکان و آرایش نصب .

۱۸) استفاده از دتکتورهای  دو کاناله در هتل ها و ساختمانهای مسکونی خوب ولی برای مکانهای صنعتی لازم است از دتکتور مجزا استفاده نمود.

۱۹) محل نصب دتکتور دودی نباید در مجاورت یا نزدیک جریان هوا باشد ( دور از پنجره و درب و فضای باز پارکینگ )

۲۰) حداقل فاصله دتکتور تا دیوار و یا پارتیشن  ۵۰ cm و حداکثر  ۷ m برای دودی  و  ۵٫۵ m برای حرارتی است.

۲۱) بهترین مکان نصب تابلوی اعلام حریق در نگهبانی، سرایداری و اتاق اطلاعات و یا در نزدیکی ورودی ساختمان است به نحوی که مورد رویت عموم و خصوصاً مامور آتش نشانی باشد.

۲۲) در فضای سوله، حداکثر فاصله پیمایشی که فرد جهت رسیدن به شستی طی میکند نباید بیش از ۲۰ m باشد.

۲۳) در سقف های شیبدار لازم است دتکتورها در ارتفاع  ۵۰ cm پائین تر از مرتفع ترین نقطه سقف نصب شوند.

۲۴)شستی اعلام حریق :

– شستی اعلام حریق در حالت معمولی در ارتفاع نصب ۱۲۰ تا  ۱۴۰cmو تابلو اعلام حریق در ارتفاع  ۱۷۰ cm از کف نصب شوند.

– فاصله شستی ها در راهروهای پهن و کم تردد بین ۳۰ تا ۴۵ متر .

– فاصله شستی ها در راهروهای پر تردد و باریک و پله بین ۱۵ تا ۲۵ متر.

– در کنار هر درب یا راه پله خروجی ( در هنگام تخلیه ساختمان ) یک شستی نصب شود.

– استفاده از شستی در محلهای فرار و خروج و ابتدای راه پله .

– سیستم آدرس پذیر:

۲۵) برای مجتمع های مسکونی و سوله های صنعتی بزرگ ، استفاده از سیستم آدرس پذیر الزامی است.

۲۶) حداکثر طول لوپ  ۳ Km و دارای حداکثر ۱۲۸ المان میباشد.

۲۷) در سیستم آدرس پذیر نمی توان مسیر رفت و برگشت را درون یک لوله قرار داد.

۲۸) حداکثر تعداد لوپ ۴ عدد می باشد.

۲۹) در هر ناحیه (zone) حداکثر تعداد  ۲۴ عدد انواع سنسور در نظر گرفته شود.

۳۰) کابل ارتباطی سنسورها از نوع (JY-ST-Y)mm0.8 انتخاب گردد. از کابل با سیم مقطع ۱٫۵ ملم۲ برای آزیرها و شستی ها می توان استفاده نمود .

۳۱) در مجتمع های تجاری- مسکونی نیازی به ارتباط خاصی بین سیستمهای کنترل اعلام حریق واحدهای تجاری

و مسکونی نیست و فقط آژیرهایی در فضای بیرون درنظر گرفته شود.

۳۲) واحدهای تجاری هرکدام دارای یک سیستم اعلام حریق مستقل باشند و در پاساژها از یک سیستم اعلام حریق مرکزی استفاده شود.

۳۳) در انتهای مسیر آژیرها مقاومت پایان

نمایش ها : (1703)