ردیف استاندارد شرح صادرکننده
1 سازمان استاندارد و تحقیقاتی صنعتی ایران سازمان ملی استاندارد ایران
2 استاندارد سیستم های اعلام حریق مطابق با مقررات بین المللی مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک ایران
3 تاییدیه کیفیت محصولات تولیدشده سارمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
4 استاندارد تطابق محصول با استانداردهای اتحادیه اروپا IQS انگلستان
5 استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ANCCP ایتالیا
6 استاندارد تخصصی سیستم های اعلام حریق و ردیابی آتش IQS انگلستان
7 استاندارد تخصصی سیستم های اعلام حریق IQS انگلستان
8 صدور استانداردهای اروپایی IQS انگلستان

 

استاندارد سیستم های اعلام حریق تسلا

استاندارد سیستم های اعلام حریق          استاندارد سیستم های اعلام حریق

استاندارد سیستم های اعلام حریق          استاندارد سیستم های اعلام حریق

استاندارد سیستم های اعلام حریق           استاندارد سیستم های اعلام حریق
           
استاندارد سیستم های اعلام حریق        استاندارد سیستم های اعلام حریق