یک وسیله آتش نشانی جدید از آسیب های ناشی از آب در ساختمان ها جلوگیری می کند

شرکت اسپرینکلرهای Quickstop ، محصول جدیدی را برای آتش نشانی طراحی کرده است که عبارت است از دستگاهی چندکاره برای آتش نشانان تا به وسیله آن جریان آب را از هدهای خراب یا اکتیو اسپرینکلرها متوقف نماید. این دستگاه چند منظوره، که توسط مت اسکارپروتزی، آتش نشان ساکن سان دیه گو، طراحی شده است، در آزمایش های به عمل آماده توانسته است 100 درصد جریان آب را تا فشار 2400 کیلوپاسکال متوقف سازد. این دستگاه به گونه طراحی شده است که در زمان داغ شدن به کار افتد و به عنوان سرپوش موقت اسپرینکلر در هنگام وقوع آتش سوزی ثانویه عمل نماید.

این وسیله همچنین قادر است سرپوش FDC ها را بردارد، اتصالات شیرهای آب آتش نشانی ایجاد کند، تأسیسات مسکونی را قطع نماید، میزان فشار سیستم ها  (PRV)را تنظیم نماید،  درها را باز کند و انواع مختلف آب فشان های آتش نشان را متوقف سازد.

 

یک وسیله آتش نشانی چندمنظوره
quickstop

 

منبع: ماهنامه حریق

نمایش ها : (148)